Niniejsza polityka prywatności dotyczy ochrony danych osobowych, informacji na temat wykorzystywania plików cookies w serwisie www.leafbaby.pl, informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1. Administratorem danych osobowych jest:

Leafbaby Poland Piotr Sadowski
ul. Łepkowskiego 2/52
31-423 Kraków

posiadająca NIP: 9452001764

zwana dalej "Administratorem"

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

3. Jeżeli Klient złoży zamówienie w sklepie internetowym Leafbaby Poland – za dobrowolną uprzednią zgodą Klienta – Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji zamówienia jest całkowicie dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne uniemożliwia obsługę zamówienia oraz założenie, utrzymywanie i korzystanie z Konta Klienta.

4. Jeżeli Klient założy Konto Klienta, Leafbaby Poland przetwarza dane osobowe Klienta, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail w celu założenia i korzystania z Konta przez tego Klienta. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych, których podanie ze względu na właściwość świadczonej usługi jest niezbędne lub niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę tego Konta.

5. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Leafbaby Poland w celu przesyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną jest w pełni dobrowolne.

6. W serwisie www.leafbaby.pl wykorzystywana jest technologia znana jako cookies (ciasteczka). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej www.leafbaby.pl.

7. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej Klienta.

8. W sklepie internetowym Leafbaby Poland nie jest możliwe korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. Podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (miasto, kod, ulica, numer domu i lokalu, kraj), adres e-mail, numer telefonu jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi jest tj. w celu zrealizowania przez Leafbaby Poland zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Leafbaby Poland.

9. Leafbaby Poland stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu tych danych przez osoby nieuprawnione. Jest to między innymi szyfrowanie połączenia internetowego certyfikatem SSL.

Jak uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Leafbaby Poland ?

W tym celu zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Dane osobowe.

Następnie naciśnij "POBIERZ MOJE DANE PDF" w celu wygenerowania raportu ze swoimi danymi osobowymi.

Jak wyrazić lub cofnąć moją zgodę na przetwarzanie danych osobowych ?

W tym celu zaloguj się na swoje konto i przejdź do zakładki Dane osobiste.

Zaznacz lub odznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Brands

No brand

4